Copywriter
w służbie
użytkowej sztuki słowa

Copywriting to tworzenie dobrych, trafnych tekstów reklamowych, marketingowych. To po prostu słowo na sprzedaż w akcie społecznej, biznesowej komunikacji, nakierowane na pozyskanie przez nadawcę zaufania odbiorcy, co prowadzi do zwiększenia sprzedaży reklamowanego produktu czy usługi.

Czasem copywriting określa się jako użytkową sztukę słowa, czyli takie budowanie tekstu, który informuje, wzbudza emocje, zmienia postawę odbiorcy, przekonuje do czegoś i to „coś” promuje, sprzedaje.

Copywriter przede wszystkim winien mieć pomysł na tekst i dysponować dobrym warsztatem twórczym. W myśleniu zatem ma być elastyczny, często niekonwencjonalny, mieć łatwość kojarzenia, czyli być kreatywny. Do tego musi być sprawny warsztatowo, by ubrać przekaz w odpowiednie słowa, nadać mu właściwy kształt językowy. Ponadto musi umieć utożsamić się z odbiorcą, przewidzieć jego reakcje, znać potrzeby. Dlatego też podczas pisania tekstu zadaje sobie pytania i szuka na nie odpowiedzi: jak to widać? Jak to słychać? Z czym to kojarzyć? Jakie to budzi emocje? Czy należycie informuje? Czy przekonuje?

W naszej firmie w Warszawie copywriter łączy trzy rodzaje doświadczeń zawodowych i trzy typy wykształcenia: jest polonistą (świadomość językowa, kultura literacka), dziennikarzem (warsztat twórczy), psychologiem społecznym (znajomość reguł komunikacji społecznej oraz zasad wywierania wpływu i sztuki argumentacji, rozumienie mechanizmów rządzących emocjami odbiorcy).

Wiemy, co to jest formuła AIDA, rozumiemy funkcje komunikatu werbalnego (ze szczególnym uwzględnieniem w reklamie funkcji ekspresywnej i perswazyjnej), potrafimy – jak trzeba – budować porównania, przenośnie, personifikacje, animizacje, parabole, hiperbole, oksymorony, aliteracje i inne tropy stylistyczne. Trafność przekazu, zgodność z polską normą językową, zindywidualizowana stylistyka, dbałość o szczegóły – to cechy wyróżniające nasze twórcze zmagania ze słowem.

Proponujemy
usługi
copywriterskie

nazwy firm, domen internetowych, usług, produktów (tzw. naiming)

hasła, slogany reklamowe

scenariusze reklamowe, teksty na strony internetowe

artykuły do serwisów www

materiały prasowe i wewnątrzkorporacyjne, artykuły sponsorowane, przemówienia

teksty do ofert handlowych, prezentacji, broszur, katalogów, ulotek i innych materiałów promocyjnych

Dodatkowo świadczymy usługi redaktorskie i korektorskie na dostarczonych nam tekstach oraz wykonujemy audyty stron www pod kątem optymalizacji treści oraz poprawności, komunikatywności i atrakcyjności przekazu słownego.

Copywriter zaprasza