Oferujemy
obsługę informatyczną firm
na terenie Warszawy

outsourcing IT - obsługa informatyczna firm na terenie m. st. Warszawa

administracja sieciami i systemami informatycznymi

sieci komputerowe, sieci LAN, sieci Wi-FI, sieci bezprzewodowe: projektowanie i wykonawstwo

ochrona systemów informatycznych przed ingerencją z zewnątrz

integracja systemów informatycznych, programów użytkowych i baz danych

tworzenie na zamówienie oprogramowania / aplikacji webowych i sieciowych

zakładanie, obsługa i przetwarzanie baz danych

audyt informatyczny

archiwizacja danych: zabezpieczanie danych i systemów informatycznych na trwałych nośnikach

usługi serwisowe, usuwanie awarii komputerowych, usuwanie wirusów, dialerów, spyware’ów

instruktaż indywidualny i szkolenia grupowe w zakresie posługiwania się przez użytkowników komputerami i programami użytkowymi

doradztwo w zakresie rozwoju i zmian w systemie informatycznym Klienta

Korzyść
oraz bezpieczeństwo

  • Outsourcing IT to obecnie powszechnie stosowana strategia w firmach i organizacjach pozabiznesowych, polegająca na zleceniu opieki informatycznej zewnętrznej firmie. Główne zalety outsourcingu IT to obniżenie kosztów związanych z utrzymaniem działu informatycznego wewnątrz firmy oraz swobodny dostęp do wiedzy i kwalifikacji wyspecjalizowanej firmy IT.
  • Firma „EURONET” zobowiązuje się do zachowania tajemnicy względem osób trzecich co do podejmowanych działań oraz co do wszelkich danych rezydujących w systemie informatycznym Klienta w trakcie trwania umowy o outsourcing IT / obsługę informatyczną firm w Warszawie, po jej ustaniu, a także w przypadku odstąpienia od realizacji umowy przez którąkolwiek ze stron.
  • Na zamówienie prowadzimy również sprzedaż i instalację systemów informatycznych oraz dostawę kompletnych zestawów komputerowych do zastosowań domowych, biurowych i innych profesjonalnych.