Logo:
co to jest?

W zasadzie wszyscy wiemy, co to jest logo. Spotykamy się z nim na co dzień: w siedzibach firm, programach telewizyjnych, reklamach, na opakowaniach produktów, umowach, fakturach, papierach firmowych, wizytówkach. Ale jak już się pojawi pojęcie logotyp, to robi się problem.
Wyjaśnijmy zatem. Logo to indywidualny, jednostkowy znak graficzny (symbol, sygnet), niejako przypisany do danej organizacji (firmy), marki, produktu czy projektu. A logotyp to tekstowa (literowa) wystylizowana, opracowana graficznie nazwa. Od strony odbiorcy, w uproszczeniu: logo jest do oglądania, logotyp do czytania.
Ale żeby to nie było tak łatwo i prosto – logo często składa się ze znaku graficznego, zwanego sygnetem, oraz logotypu. Bywa, że sam logotyp (bez sygnetu) jest znakiem firmy. Jak widać, mamy tu do czynienia z węższym lub szerszym znaczeniem pojęcia logo.

Logo (i logotyp) spełnia zasadniczo dwie funkcje: marketingową i informacyjną. Ma to kapitalne znaczenie w projektowaniu logo.
Dobrze zaprojektowane logo ma być oryginalne, charakterystyczne, wyróżniające daną firmę spośród innych z danej branży, łatwe do zapamiętania i łatwo identyfikowalne. A przy tym proste w sensie graficznym i zbudowane z niewielu kolorów. Pamiętajmy, że logo funkcjonuje tak w przestrzeni Internetu (strony www, banery reklamowe, maile), jak i na wizytówkach, papierach firmowych, kopertach, broszurach, reklamach prasowych czy telewizyjnych. Czyli jest znakiem graficznym przypisanym do firmy, będącym jej niematerialnym składnikiem. Dlatego logo zmienia się bardzo rzadko i w szczególnych przypadkach, np. podziału firmy na odrębne organizacje. Bywa, że logo jest odświeżane graficznie: na bazie dotychczasowego kształtu zmienia się barwy, proporcje, lekko modyfikuje kształty. Tyle odnośnie marketingowej roli logo.

Teraz o informacyjnej roli logo. Często przez odpowiednie skrótowe wyobrażenie graficzne nakierowuje ono uwagę odbiorcy na dany typ produktu lub charakter działalności firmy. Choć trzeba przyznać, iż w ostatnich latach coraz mocniejsze są światowe tendencje do tworzenia logo abstrakcyjnego, jakby nie powiązanego lub luźno powiązanego z daną branżą.

Projektowanie
logo - uwag kilka

Projektowanie logo jest procesem: najpierw u nas, w Warszawie, zbieramy informacje i wiadomości o firmie, branży lub produkcie, czyli o tym, dla kogo ma być lub czego ma dotyczyć logo. Analizujemy logo innych firm z tej branży lub logo pokrewnych, podobnych produktów. Następnie rozmawiamy i mailujemy ze Zleceniodawcą, prosimy o podanie np. preferencji kolorystycznych, nazwy (i tekstu), jeśli to ma być z logotypem czy hasłem reklamowym, o wskazanie projektów trafiających w estetykę Zleceniodawcy. Wyposażony w taką wiedzę grafik przystępuje do projektowania logo i w ciągu 3 – 4 dni roboczych przedstawiamy 3 różne projekty graficzne logo, również w wersji kolorystycznej odwróconej (pozytyw – negatyw) i w wersji monochromatycznej (czarno-białej). Wybrany przez Klienta projekt dopracowujemy wg jego wskazówek, bez limitu korekt (za korektę uznajemy taką czynność czy postępowanie, które nie wymaga wykonania nowego projektu graficznego ani rewolucyjnej, gruntownej zmiany projektu).

Projekt logo wykonujemy w grafice wektorowej, czyli tak, że bez utraty jakości logo można dowolnie powiększać, co ma ogromne znaczenie np. przy wkomponowywaniu logo w plakaty, banery czy wykonywaniu nadruków z logo na odzieży firmowej, flagach czy samochodach. Zaprojektowane logo przekazujemy w formatach:AI, CDR, GIF, JPG, PNG, CMYK.

Prawa autorskie i pełnię praw pokrewnych do przekazanego projektu logo przenosimy (w postaci odpowiedniego zapisu na fakturze) na Zamawiającego po dokonaniu przez Niego zapłaty w całości.

Na życzenie Zamawiającego wykonujemy Księgę znaku, obejmującą opis logo, kolorystykę, odstępy (pole ochronne), wersje monochromatyczne, zastosowane fonty (kroje pisma), zalecane wielkości czcionek, przykłady właściwego i niewłaściwego umieszczenia / zastosowania logo. Opracowujemy Księgi znaku dla projektów własnych i cudzego autorstwa.

Kim
jesteśmy?

Jesteśmy firmą z Warszawy. Działamy pod nazwą „EURONET”. Od lat zajmujemy się projektowaniem logo. Oczywiście, świadczymy też i inne usługi graficzne – tworzymy banery animowane i statyczne, layouty stron www, identyfikacje wizualne firm, projekty katalogów, broszur reklamowych, plakatów, opakowań.

Mimo iż siedzibę mamy w m. st. Warszawa, związani z nami graficy projektują w swych pracowniach usytuowanych w różnych regionach kraju: nad morzem, w górach, w mniejszych i większych miejscowościach, rzecz jasna także i w Warszawie. Dzięki różnym ich osobowościom osiągamy różnorodność stylów, pomysłów i efektów twórczych. Ale wszyscy nasi graficy mają cechy wspólne: są kreatywni, odpowiedzialni i terminowi.