LOGO – PROJEKTOWANIE

Logo to po prostu graficzny symbol np. firmy, organizacji non profit, a także produktu, pomysłu. Symbol ten spełnia dwie zasadnicze role – marketingową i informacyjną.
Najczęściej wykonujemy logo dla firm, więc na nim się skupmy.

Dobrze zaprojektowane logo ma być oryginalne, charakterystyczne, wyróżniające daną firmę spośród innych z danej branży, łatwo zapamiętywalne i łatwo identyfikowalne. A przy tym proste w sensie graficznym i zbudowane z niewielu kolorów. Pamiętajmy, że logo funkcjonuje tak w przestrzeni Internetu (strony www, banery reklamowe, maile), jak i na wizytówkach, papierach firmowych, kopertach, broszurach, reklamach prasowych czy telewizyjnych. Czyli jest znakiem graficznym przypisanym do firmy, będącym jej niematerialnym składnikiem. Dlatego logo zmienia się tylko w szczególnych przypadkach, np. podziału firmy na odrębne organizacje. To odnośnie marketingowej roli logo.

Teraz o informacyjnej roli logo. Często przez odpowiednie skrótowe wyobrażenie graficzne nakierowuje ono uwagę odbiorcy na dany typ produktu lub charakter działalności firmy. Choć trzeba przyznać, iż w ostatnich latach coraz mocniejsze są światowe tendencje do tworzenia loga abstrakcyjnego, jakby nie powiązanego lub luźno powiązanego z daną branżą.

Wykonujemy loga firmowe będące: logotypem (czyli stylizacją liter); czystym, pozaliterowym znakiem graficznym; połączeniem logotypu i znaku graficznego.

Podobne tematy:

INFORMACJA

Wykonujemy projekty logo i logotypów dla firm i instytucji. Tworzymy symbole graficzne produktów oraz wymyślamy hasła reklamowe. Standardowo wykonujemy 3 różne projekty graficzne, które przedstawiamy klientowi, nie stosujemy limitu korekt graficznych. Czas realizacji projektów logo zazwyczaj nie przekracza dwóch dni roboczych.

SŁOWNICZEK POJĘĆ

Logo
Znak graficzny (symbol), spełniający rolę marketingową oraz informacyjną. Logo najczęściej składa się z symbolu graficznego (sygnetu) , który powinien przyciągać uwagę odbiorcy swoim kształtem i kolorystyką, być łatwo zapamiętywany, wstępnie ukierunkowywać odbiorcę na symbolizowany podmiot lub temat, oraz z logotypu, czyli tekstowej (literowej) prezentacji nazwy firmy, produktu lub idei. Dodatkowo logo może zawierać hasło reklamowe.

Sygnet
Znak (symbol) graficzny firmy, produktu lub
idei.

Logotyp
Stylizacja literowa nazwy firmy, produktu lub idei.

Hasło reklamowe
Dodatkowy element w logo, najczęściej znajdujący się pod lub z boku logotypu.