Efektywnie,
Efektownie,
Z uśmiechem

1

Szkolenia i rozwój

Dobre szkolenie ma wzbogacić doświadczenie, wprowadzić nową wiedzę i umiejętności do organizacji. Może rozpocząć lub wspierać zmianę. Zwiększyć potencjał, wzmocnić kompetencje, oddziaływać na postawy. Ma przynosić korzyść Klientowi, choć niekonieczne od razu musi wprost przekładać się na zwiększenie obrotów.

Szkolenia, projekty rozwojowe dedykowane, szyte na miarę dla Klienta to obecnie standard. Projekt, który ma być skuteczny, wymaga przeprowadzenia analizy potrzeb szkoleniowych, określenia celów i prognozowanych rezultatów, sprecyzowania grupy docelowej, głębokiego badania otoczenia i potrzeb Klienta.

Stawiamy na rzetelne kompetencje prowadzących szkolenie, optymalne przygotowanie do szkolenia, otwartość, życzliwość i uśmiech. Słuchamy naszych Klientów i doradzamy im. Współpracujemy. Dzielimy się doświadczeniami i energią.
Każdy projekt to nowy świat do poznania i ubogacenia. Szkolenia, warsztaty i treningi prowadzimy od roku 2007. Nigdy nie proponujemy „gotowców” nie dostosowanych do potrzeb Klienta.

  • Ofertę kierujemy do firm różnej wielkości (od tych większych aż do mikrofirm), fundacji, stowarzyszeń, szkół i innych placówek edukacyjnych.
  • Specjalizujemy się w rozwoju kompetencji i umiejętności miękkich, psychologicznych.
  • Szkolimy na terenie całego kraju (często w siedzibie Klienta).

Dowiedz się więcej na temat:

Przykładowe obszary szkoleń:

Komunikacja (komunikacja pozytywna, komunikacja w zespole zadaniowym, komunikacja w organizacji, komunikacja bez agresji, komunikacja w procesie sprzedaży – okiem psychologa, komunikacja w konflikcie/kryzysie, elementy zarządzania komunikacją w projektach)

Jak mówić, aby inni słuchali, jak słuchać, aby mówili

Współpraca w zespołach zadaniowych (jak tworzyć zespół i skutecznie w nim współpracować)

Motywowanie – budowanie zaangażowania jednostki i zespołu (automotywacja, motywowanie współpracowników, podwładnych, zespołów zadaniowych)

Nowoczesne metody nauczania

Rozwiązywanie konfliktów, sytuacji trudnych, działanie w sytuacji trudnej

Mediacje, facylitacje

Dochodzenie do TAK, czyli sztuka negocjacji

Emocje – jak poprowadzić okręt tak podczas burzy, jak i ciszy

Zarządzanie emocjami w sytuacjach nowych i trudnych (sytuacji zmiany)

Asertywność jako postawa i sposób komunikacji

Rozwój kompetencji interpersonalnych – wyczulenie na otaczającą rzeczywistość

Warsztaty psychologiczne – doskonalenie wybranych umiejętności praktycznych (szkolenie prowadzone metodą warsztatu rozwojowego – mało teorii, dużo praktyki)

Stawianie granic w kontaktach międzyludzkich (zawodowych oraz osobistych)

Autoprezentacja – wystąpienia publiczne i przed kamerą

Wystąpienia publiczne – kanon i poradnik

Kreatywność, innowacyjność w biznesie, projekcie, zespole

Creative problem solving

Jakość – Twoja wartość w pracy

Budowanie pozytywnego wizerunku organizacji (w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym)

Podstawy copywritingu, czyli sztuki pisania dobrych, trafnych przekazów reklamowych, ofert itp.

Doskonalenie umiejętności tworzenia tekstów pisanych

Kultura słowa w kontaktach z Klientem

Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów, przekonywania i dobierania trafnych argumentów

Bezpieczeństwo osobiste, oraganizacyjne, psychologiczne

Pierwsza pomoc przedmedyczna (survival przedmedyczny)

Agresja – werbalna, fizyczna, jak sobie radzić z zagrożeniami/wrogością (tu możliwość także treningu fizycznego – wersja praktyczna dla chętnych, mamy uprawnienia)

Korzyść
oraz
bezpieczeństwo

2

Doradztwo biznesowe

Rozwijające się organizacje biznesowe dynamicznie ewoluują. Są narażone na problemy czy wyzwania wynikające z częstych zmian i konkurencji. Z drugiej strony dojrzałe organizacje popadają w rutynę, stagnację. Wszystko działa, lecz np. wyniki finansowe zaczynają spadać lub zwiększa się fluktuacja kadry, brakuje motywacji czy energii.
I wówczas zaczynają się próby kolejnych zmian. Zmiana bądź dodanie obowiązków, zatrudnienie dodatkowych osób, zwiększenie lub zmniejszenie premii to często zbyt mało. To tylko elementy większej całości. Wyzwanie pozostaje, a rozwiązania problemu wciąż brak.

Można i należy wejść głębiej. Wpływać na kulturę organizacyjną, motywację i sposób myślenia, wreszcie postawy tak menadżerów, jak i tzw. szeregowych pracowników. Wdrożyć w praktyce strategię rozwoju.
Tu właśnie jest pole do działania dla doradztwa biznesowego w zakresie zarządzania rozwojem i zasobami ludzkimi.

Wszelkie działania doradcze podejmowane przez Euronet zaczynamy od wnikliwego badania potrzeb, celów, faktów i nastrojów oraz specyfiki pracy i organizacji Klienta. Rozmawiamy, dyskutujemy, zadajemy pytania. Czyli dokonujemy diagnozy otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego Klienta. Odnajdujemy mocne strony, obszary do rozwoju, punkty zapalne i na podstawie wcześniej określonych celów proponujemy konkretne działania i sposoby ich wdrożenia tak, aby organizacja znów mogła dostać wiatru w żagle.

Maksymalizujemy efekty: badamy, doradzamy, wdrażamy.

Analizy Potrzeb Rozwojowych/Szkoleniowych

Tworzenie funkcjonalnych systemów zarządzania szkoleniami

Wsparcie procesów planowanego zarządzania szkoleniami i rozwojem

Zarządzanie kompetencjami i rozwojem

Tworzenie ścieżek rozwoju

Tworzenie opisów stanowisk, profili kompetencyjnych

Systemy ocen okresowych – tworzenie i wdrażanie

Systemy komunikacji w projekcie, organizacji

Rozwiązywanie konfliktów w zespołach, mediacje

Rekrutacja i selekcja

Assessment i Development Center

Tworzenie kuźni talentów wewnątrz organizacji

Badanie potencjału, obserwacje w działaniu

Wsparcie przepływu wiedzy ( tzw. uczące się organizacje)

Pomagamy,
Wspieramy,
Doradzamy

3

Doradztwo psychologiczne

Doradztwo psychologiczne to forma konkretnej pomocy psychologicznej, wsparcie w sytuacji trudnej, konfliktowej, problemu życiowego bądź zawodowego, gdy ktoś sam nie znajduje rozwiązania. Innymi słowy - napotkał przeszkodę, ścianę, której nie może ominąć.

Sesje doradztwa psychologicznego prowadzone są głównie dla osób bądź par i coraz częściej dla firm, zespołów, które napotkały problem, którego nie są w stanie rozwiązać w sposób dla siebie satysfakcjonujący bez pomocy z zewnątrz.

Co doradztwo daje?
Celem jest rozwiązanie sytuacji problemowej, tak aby przywrócić Klientowi poczucie bezpieczeństwa, sprawstwa i zaspokoić jego potrzeby psychologiczne.
Decyzje zawsze podejmuje Klient. Rolą psychologa jest doradzić, pokazać mocne i słabe strony rozwiązania, szanse i zagrożenia. Zapewnić komfort psychologiczny, wsparcie, często uśmiech. Pokazać, jak zamienić problem na szansę. Odnaleźć nową drogę lub pomóc wyprostować ścieżkę.

Podstawowe zasady pracy to: poufność, szacunek i dyskrecja – nie ma takiej możliwości, aby informacje, które nam powierzono, wydostały się poza gabinet psychologiczny.

Sesje doradztwa prowadzą doświadczeni psychologowie mający uprawnienia i kompetencje konieczne do tego typu pracy. Spełniają kilka dodatkowych warunków: są dyskretni, taktowni, otwarci na ludzi i niezwykle życzliwi oraz nie oceniają Klienta.

Sesje doradztwa prowadzimy w warszawskim gabinecie, opcjonalnie u klienta na terenie Warszawy i bliskich okolic.

Pomagamy m.in. w przypadkach:

problemów z komunikacją – zawodowych lub prywatnych, także w rodzinie

konfliktów (najczęściej przewlekłych lub gwałtownych)

zaburzonych relacji w związkach

nieradzenia sobie z kryzysem

rozpadu związku, rozwodu

wyznaczania ścieżek rozwojowych

wypalenia zawodowego

problemów okresu dojrzewania

braku asertywności

niedostatecznego indywidualnego stanu kompetencji miękkich

zaburzenia potrzeby bezpieczeństwa

nieśmiałości

Warto odwiedzić nasz profil na Facebooku: Prostuję ścieżki – Psycholog Warszawa